Pon. - pt. 8:00 - 20:00; sob. 9:00 - 13:00 +48 32 253 27 00
Ekspresowa medycyna pracy w Katowicach

Orzeczenie
w 1 dzień!

Umów telefonicznie wizytę u lekarza medycyny pracy w Centrum Medycznym Globiana

730 988 022

Poradnia Medycyny Pracy Globiana oferuje szeroki zakres świadczeń:

 • badania wstępne
 • badania okresowe
 • badania kontrolne
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania psychotechniczne
Zadzwoń, aby uzyskać szczegółową wycenę badań medycyny pracy dla Twojej Firmy

531 062 950

Lekarz medycyny pracy

oferta Poradni Medycyny Pracy Katowice

Badania wstępne

Przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku każdy pracownik musi przejść badania wstępne. Mają one na celu ustalenie, czy pracownik jest zdolny do wykonywania zaplanowanych zadań bez ryzyka dla swojego zdrowia i bezpieczeństwa. Badania te są dostosowane do specyfiki pracy i mogą zawierać szereg testów diagnostycznych.

Badania okresowe

Celem badania jest ocena, czy stan zdrowia pracownika pozwala na dalsze wykonywanie pracy na określonym stanowisku. Przeprowadzane są regularnie, zgodnie z przepisami prawa pracy i wewnętrznymi regulacjami firmy. Badanie to obejmuje ocenę ogólnego stanu zdrowia oraz dodatkowe testy zależne od rodzaju wykonywanej pracy.

Badania kontrolne

Są przeprowadzane w przypadku, gdy pracownik powraca do pracy po dłuższej absencji spowodowanej problemami zdrowotnymi. Celem jest ocena, czy pracownik jest w stanie bezpiecznie wrócić do swoich obowiązków oraz czy nie wymaga dalszej rehabilitacji lub zmiany stanowiska pracy.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Obejmują ocenę ryzyka związanego z możliwością przenoszenia chorób zakaźnych w miejscu pracy. Są wymagane dla osób pracujących w kontakcie z żywnością, w opiece zdrowotnej oraz w innych zawodach, gdzie istnieje ryzyko transmisji chorób.

Badania dla kierowców zawodowych

Specjalistyczne badania wymagane dla osób prowadzących pojazdy w ramach obowiązków zawodowych, w tym kierowców ciężarówek, autobusów i taksówek. Oceniają one stan zdrowia ogólnego, widzenie, słuch, koordynację oraz zdolności psychotechniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze.

Badania dla uczniów i studentów

Przeprowadzane w celu oceny zdolności do uczestnictwa w określonych formach edukacji lub praktyk zawodowych. Oceniają one ogólny stan zdrowia oraz szczególne wymagania zdrowotne związane z konkretnym kierunkiem studiów lub szkołą, takie jak wymagania fizyczne dla kierunków sportowych czy medycznych.
Zadzwoń, aby uzyskać szczegółową wycenę badań medycyny pracy dla Twojej Firmy

+48 531 062 950

Wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać wycenę dla Twojej firmy

Zamów darmowy audyt kosztów medycyny pracy!

  Poradnia medycyny pracy Katowice

  Poradnia medycyny pracy specjalizuje się w badaniach profilaktycznych i ocenie stanu zdrowia przyszłych i obecnych pracowników. W naszej placówce wykonywane są m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne do pracy, badania sanitarne, a także badania kierowców. Poradnia medycyny pracy współpracuje z pracodawcami w zakresie zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy oraz przygotowuje opinie lekarskie dotyczące zdolności pracowników do wykonywania określonych zadań.

  W Poradni Medycyny Pracy w Globiana Medical Center przeprowadzamy badania m.in.:

  • do celów sanitarnio-epidemiologicznych
  • z wydaniem orzeczenia dla pozwolenia na broń
  • oceny narządu wzroku
  • oceny narządu słuchu
  • oceny stan układu oddechowego
  • oceny stan układu sercowo-naczyniowego
  • oceny ogólnej kondycji fizyczną
  Otrzymałeś skierowanie od pracodawcy i potrzebujesz badań medycyny pracy?

  Umów wizytę u lekarza medycyny pracy

  Umów telefonicznie wizytę u lekarza medycyny pracy w Centrum Medycznym Globiana

  730 988 022

  Oferta Badań Medycyny Pracy w Katowicach

  Konsultacje specjalistyczne

  • Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia (badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne); bez czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych
  • Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia (badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne); z uwzględnieniem wszystkich czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych
  • Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia z badania przeprowadzonego do celów sanitarnio-epidemiologicznych
  • Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia z badania przeprowadzonego do celów sanitarnio-epidemiologicznych oraz wydaniem orzeczenia w ramach badań profilaktycznych
  • Badanie uprawnionego lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia dla kwalifikowanego pracownika ochrony
  • Badanie uprawnionego lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia dla pozwolenia na broń
  • Badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia w ramach badań profilaktycznych w zakresie prawa jazdy
  • Okulista
  • Laryngolog
  • Neurolog
  • Psychiatra

  Badania laboratoryjne

  • Morfologia
  • Cholesterol całkowity z krwi
  • Lipidogram (HDL, LDL, całkowity i trójglicerydy)
  • Glukoza z krwi
  • Glukoza test paskowy
  • Badanie ogólne moczu
  • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
  • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
  • Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
  • Oznaczanie odsetka retikulocytów
  • Mikroskopowa ocena rozmazu krwi
  • Kreatynina w moczu
  • Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe
  • HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C)
  • HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B)
  • Ołów we krwi
  • Protoporfiryna cynkowa
  • Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM
  • Mocznik

  Badania diagnostyczne

  • EKG
  • Audiogram
  • RTG klatki piersiowej
  • Spirometria
  • Komputerowe badanie pola widzenia dwoje oczu
  • Badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia

  Badania psychotechniczne

  • Badanie kierowcy zawodowego
  • Operator maszyn, wózków widłowych
  • Kwalifikowany pracownik ochrony
  • Badania na broń

  Medycyna pracy w Centrum Medycznym Globiana

  Poznaj naszych specjalistów!

  FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

  Jakie badania mogę wykonać w poradni medycyny pracy?

  W poradni medycyny pracy można wykonać m.in. badania lekarskie przed zatrudnieniem, okresowe i kontrolne, badania sanitarne, badania kierowców i operatorów maszyn oraz ocenę stanu zdrowia pracowników narażonych na szkodliwe warunki pracy.

  W medycynie pracy stosuje się różne metody diagnostyczne, takie jak badania laboratoryjne, badania obrazowe, a także badania psychologiczne i psychiatryczne. Lekarze medycyny pracy korzystają również z badań epidemiologicznych, które pozwalają na identyfikację chorób związanych z pracą oraz określenie czynników ryzyka.

  Czy badania w poradni medycyny pracy są obowiązkowe?

  Badania w poradni medycyny pracy są obowiązkowe dla wszystkich pracowników rozpoczynających pracę, dla osób narażonych na szkodliwe warunki pracy oraz dla kierowców i operatorów maszyn.

  Na jakiej podstawie wykonywane są badania medycyny pracy?

  W Polsce medycyna pracy jest regulowana przez Kodeks pracy oraz Ustawę o zapobieganiu chorobom zawodowym. W ramach tych regulacji pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, a także do przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

  Na badania medycyny pracy skierowanie wystawia Pracodawca w kontakcie z placówką medyczną.

  Zabiegi ginekologiczne w Centrum Medycznym Globiana
  W ramach Oddziału Chrurgii Jednego dnia wykonywane są m.in. zabiegi: - Abrazji frakcjonowanej kanału szyjki i jamy macicy w znieczuleniu ogólnym - histeroskopii diagnostycznej i zabiegowej - konizacji szyjki macicy... i wiele innych